František Gross

*1890 - †1985

     Studoval UMPRUM v Praze u prof.Kysely. Člen Skupiny 42, Umělecké Besedy, SČUG Hollar. Jeho dílo osciluje mezi konstrukcí a hrou. V konstruktivním smyslu zpracovával podněty kubismu, v polovině 30.let tvořil imaginativní koláže, frotáže a stříhané rébusy, které vyústily v obrazy - objekty. Organizovanou chaotičnost a pitoresknost podivných strojků učinil hlavním zdrojem své námětové oblasti. Pro jeho další tvorbu byly určující znaky civilizace. Periferie podnítila jeho úsilí o městskou krajinu. Ve 40.letech zaujímá v jeho tvorbě významné místo grafika. V poválečeném období spojil linii se sytě barevnou plochou v monumentálně pojatých obrazek(Velký interiér, 1946), vznikají postavy- stroje.


Pro správné zobrazení galerie obrazů potřebujete povolený JavaScript a nainstalovaný Flash. Stáhnout Flash
přihlášení