Jaroslav Klápště

*7. 8. 1923- †23. 9. 1999

      Studoval u Františka Tichého a Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Malíř představuje podhůří Krkonoš, dokumentuje zánik středověkého jádra severočeského Mostu, na jeho zátiších se objevují předměty každodenní potřeby. Soubor kvašů zachycuje momentky z cest po Chorvatsku, Nizozemsku a Francii. Dřevoryty z počátků jeho tvorby s motivy portrétů a kombinací černé a bílé barvy střídá suchá jehla – provedená s jistotou a udivující bravurou.Jeho dílo je pevně svázáno s Podkrkonoším, ale svým významem a hloubkou ho překračuje. Jaroslav Klápště byl typem moderního umělce 20. století, který nikdy nerezignoval na realistický princip tvorby, na zřetelnou vazbu s viděnou skutečností i v době svých začátků, kdy se jak v evropském, tak i v českém prostředí vzedmula módní vlna abstraktního umění. V současném českém výtvarném umění reprezentuje jeden z nejhlubších a nejpravdivějších přístupů k umění v rámci nejstarší generace malířů, která vystoupila na veřejnost začátkem 60. let.


Pro správné zobrazení galerie obrazů potřebujete povolený JavaScript a nainstalovaný Flash. Stáhnout Flash
přihlášení