Josef Istler
Josef Istler

(13. 11. 1919 Praha - 19. 6. 2000)
     Studoval v letech 1938 a 1939 v Jugoslávii u německého malíře Waltera Höfnera. Patří mezi čelné představitele českého a evropského surrealismu a informelu. Od roku 1942 člen skupiny RA. Od roku 1945 člen SVU Mánes. Od roku 1947 člen skupiny Cobra, SČVG Hollar a Společnosti Karla Teiga. Od roku 1964 člen hnutí Phases.
     Zabýval se fotografií (fokalk), malbou, kresbou a grafikou, vytvořil i monumentální realizace: triptych pro letiště Praha - Ruzyň - 1969, vitráž pro školu v Mostě 1975, podílel se na výzdobě kostela v Jedovnicích (s M. Medkem, J. Koblasou a K. Neprašem). Jeho dílo je známo z řady samostatných i kolektivních výstav a veřejných sbírek v České republice a jinde v Evropě.
     Svými pracemi je zastoupen v Národní galerii v Praze, ve většině regionálních galerií v ČR, v soukromých a veřejných galeriích po celém světě, mimo jiné v Londýně, Paříži, Berlíně, Bochumi, Amsterodamu, Stockholmu, Ženevě, Silkerborgu.


Pro správné zobrazení galerie obrazů potřebujete povolený JavaScript a nainstalovaný Flash. Stáhnout Flash
přihlášení