Olbram Zoubek
Olbram Zoubek

*21. dubna 1926 Praha

      1945-1952 studoval na VŠUP v Praze u prof. Wagnera. 1951 začal s restaurátorskou prací, specializoval se na renesanční sgrafito a kamennou plastiku. V roce 1958 se stal členem tvůrčí skupiny Trasa, kde byl až do jejího zániku v roce 1970. 1966 se účastnil mezinárodního sochařského sympózia v St. Margarethen v Rakousku, 1969 sejmul posmrtnou masku J. Palacha, na výstavě Socha a město v Liberci obdržel cenu Matyáše Bernarda Brauna III. stupně, účastnil se mezinárodního sochařského sympózia u Ferdersee v SRN. Na 2. pražském salónu v domě U Hybernů v Praze získal I. cenu SČVU, provedl náhrobek J. Palachovi, 1970 provedl náhrobek J. Zajícovi. V době tzv. normalizace nemohl svobodně tvořit, věnoval se proto restaurátorství. Od roku 1974 jako vedoucí skupiny skvělých a stejně režimem postižených výtvarníků Václava Boštíka, Zdeňka Palcra a Stanislava Podhrázského po 17 sezón restauroval plášť renesančního zámku v Litomyšli. V roce 1987 se stal zakládajícím členem a předsedou Nové skupiny v Praze a na výstavě v Trenčíně získal I. cenu. 1988 podepsal Několik vět, 1989 se v Praze účastnil listopadového převratu jako člen akčního výboru SČVU, zakládající člen obnovené Umělecké besedy. 1990 mu byla udělena Národní cena ČR, 1994 definitivně ukončil restaurátorskou činnost, 1996 mu byla udělena státní cena, obdržel medaili MU v Brně, 1997 cenu města Litomyšle, 1998 stříbrnou medaili Hl. m. Prahy. Od roku 1999 starosta Umělecké besedy. Olbram Zoubek žije v Praze a v Litomyšli.

             


Pro správné zobrazení galerie obrazů potřebujete povolený JavaScript a nainstalovaný Flash. Stáhnout Flash
přihlášení